یک لحظه با افغانان باشید

آثار دستی یک مهاجر پشتون

یک لحظه با افغانان باشید

آثار دستی یک مهاجر پشتون

آخرین مطالب

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است


پشتون ، تاجیک یا که ازبک و هزاره
هویت ماست
جدایی هر کدام میشود فرهنگ ما پاره پاره
تجزیه کشور به نفع ما نیست
هر قوم می افتد دست یک بیگانه

جدا میشویم و میشویم ابزار هر ناکس

آتش میزنند خانه و کاشانه

فرهنگ مان بازیچه دست مزدوران

گناهانمان هم  نزد الله نابخشوده

بیا گیریم دست یکدگر را به محکمی

تعصب را کنار گذاریم برای نمای یک پارچه

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۳ ، ۱۵:۱۴
نجیب الله بهرامی